O nás

Naší hlavní prioritou je kvalitní příprava začátečníků, spokojenost všech klientů s přiježděností a připraveností našich provozních koní a produkce zdravých a kvalitních hříbat, která budou dobře reprezentovat náš chov a novým majitelům přinášet úspěchy, radost a potěšení. Při péči o naše koně využíváme nejen zkušenosti a znalosti získané dlouholetou praxí, ale sledujeme samozřejmě také aktuální trendy. Učastníme se všech dostupných přednášek i konferencí spojených s chovem koní a s našimi koňmi se účastníme klinik s předními zahraničními trenery. Naším profesionálním přístupem a kvalitní péčí vytváříme našim koním optimální prostředí pro spokojený život.

Náš statek se dá charakterizovat jako původní zemědělská usedlost ze začátku 20. století, která dříve sloužila k běžnému venkovskému životu, kde rodina původního majitele žila po několik generací, živila se zemědělstvím a různými pomocnými pracemi, vlastnila několik hektarů polí a lesa a chovala běžná hospodářská zvířata, prasata, skot, ovce, drůbež. Koně ovšem nikdy.

My jsme statek v dezolátním stavu koupili v roce 2000, dnes již prošel velkými stavebními úpravami a začíná se pomalu blížit našim představám.

Původní prostory jsou teď spolu s novými rozděleny na byt majitelů statku, výměnek určený k pronájmu, přízemí je určeno k ubytování hostů -  k agroturistice. K dispozici návštěvníkům je nyní klubovna, kuchyňka, 1 pokoj, šatna pro jezdecké návštěvníky, WC a koupelna.

Velká klubovna s krbem a barem je umístěna nad stájemi a funguje vždy celou sezonu pro veškeré společenské dění na statku. 

 

Stáje jsou boxové, určené pro 8 koní, na dvoře jsou 4 venkovní anglické boxy. Dvůr uzavírá dvoupatrová stodola určená ke skladování sena a slámy. Za stodolou je zahrada s přístřešky pro hříbata a přiléhající 4 ha pastvin, jízdárna a písková kruhovka o průměru 20 metrů.

Anglické boxy

 

Najdete nás necelých 20 km SZ od Brna, v malé vesničce Všechovice, asi 9 km od Tišnova a 12 km z Kuřimi.

Vodní nádrž a parkoviště přímo před statkem.